Fornying av infrastruktur i Strangehagen

Våren 2015 skal Graveklubben i gang med anleggsarbeid i Strangehagen.

Oppstart vil etter planen være i midten av februar 2015. I den forbindelse vil Strangehagen bli stengt for gjennomkjøring.

Vi går inn for å gjennomføre prosjektet på en måte som er til minst mulig bry for beboerne i området.

Tegningen under er en veiledende tegning, hvor det fremkommer hvor anleggsaktiviteten vil finne sted.

Strangehagen

Se PDF-versjon av rundskriv for mer detaljert kart.

Kontaktperson

Ørjan Mjøs
Utbyggingsansvarlig, BIR Nett AS
orjan.mjos@bir.no
994 44 535


Publisert: 22.12.2014
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor