Arbeidene i Markeveien avsluttet

Anleggsarbeidene som ble noe forsinket i forhold til opprinnelig plan, er nå ferdig.

Det har vært arbeidet både på fortauet utenfor Markeveien 4 C samt nederst i gaten ved overgangen mot Torgallmenningen. Aktiviteten begge steder har dreid seg om plassering av bossnedkast.

Markeveien Markeveien 4 C
Bildene viser nedkastene til det fremtidige bossnettet.

Se for øvrig tidligere saker om arbeidene i Markeveien:
03.11.14: Status for arbeidene i Markeveien
25.09.14: Kortvarig anleggsarbeid for plassering av bossnedkast i Markeveien og ved Torgallmenningen


Publisert: 03.12.2014
Oppdatert: 05.12.2014
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor