Oppstart av anleggsarbeid i Baneveien

Graveklubben med BIR Nett AS / Ørjan Mjøs som administrator skal nå gjennomføre det tidligere varslete anleggsarbeidet i Baneveien, fra Håkonsgaten til Dragefjellstrappen.

Aktørene som deltar i dette prosjekter er:

 • Vann- og avløpsetaten i Bergen Kommune
  • Fornye vannledning i området.
 • BKK Nett AS
  • Oppjustere og fornye ledningsnett og montere nye trekkrør.
 • BIR Nett AS
  • Montere bossrør og nedkast for husholdningskundene i området.

Entreprenøren som vant den utlyste konkurransen er Fyllingen Maskin AS.

Antatt oppstart er mandag 10. november 2014, med planlagt avsluttet anleggsvirksomhet innen 1. februar 2015. Arbeidstiden på anlegget er i utgangspunktet fra kl. 07.00 til 19.00, dette for å få kortest mulig gjennomføringstid.

Anleggsvirksomhet vil alltid være en viss belastning for omgivelsene. Den samordnede anleggsvirksomheten til Graveklubben skal sørge for at alle etater og aktører som representerer nedgravd infrastruktur fornyer den samtidig. Dette skal forhindre at nye gater blir gravd opp med den belastning dette får for omgivelsene. Etter at Graveklubben er ferdig med anleggsarbeidet, er det i utgangspunktet fem års karantene på å utføre gravearbeid.

I Baneveien, fra Håkonsgaten til Dragefjellstrappen, er det noen parkeringshus. Disse parkeringsplassene vil bli berørt i anleggsperioden. Noen av plassene vil bli stengt i en lengre periode enn andre. Dette er dessverre konsekvensen av oppjustering og fornying av offentlig infrastruktur.

Graveklubben har funnet følgende løsning for de berørte parkeringsplasser:

 • Engen beboerparkering:
  • Skal ha blitt kontaktet av Trafikketaten med tilbud om soneparkering i den aktuelle sonen.
 • Privat parkeringsanlegg, henholdsvis i Baneveien 37 og 39:
  • Tilbud om månedskortparkering i Klostergarasjen. Utbygger betaler ikke kompensasjon eller dekker utgifter med denne løsningen. Dette er et tilbud utbygger tilbyr de berørte parter. Klostergarasjen er i utgangspunktet tiltenkt korttidsparkering uten muligheter for å kjøpe månedskort. Dette er en tjeneste utbygger har forhandlet fram med drifter av garasjen. Pris pr. måned er NOK 2300,- inkl. mva. Henvendelse for bestilling: post@bergenparkering.no

Kartet som viser anleggsområdet (arbeidsvarsling) inndelt i de respektive faser må behandles som veiledende. Entreprenøren starter i fase 1 og deretter fase 2 osv. Fasene vil selvfølgelig ha en overlapping.

Kart over anleggsområdet i Baneveien
Klikk på kartet for mer detaljert PDF-versjon.

Før igangsetting av dette anlegget er følgende møter avholdt:

 • Veieier Trafikketaten.
 • Byantikvaren.
 • Etat for byggesak og private planer.
 • Grønn etat.
 • Sydnes og Nøstet VEL.
 • Beboermøte der alle naboer ble invitert pr. brev i postkasse.
 • Beboermøte der alle naboer ble invitert pr. rekommandert sending.

Kontaktperson

Ørjan Mjøs
Utbyggingsansvarlig, BIR Nett AS
orjan.mjos@bir.no
994 44 535


Publisert: 05.11.2014
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor