Neumanns gate-prosjektet utsatt

Planlagt oppstart av anleggsarbeidene er utsatt til januar/februar 2015.

Se for øvrig tidligere sak om prosjekteringen av Neumanns gate med sidegater.

Kontaktperson

Prosjektleder Oddbjørn Andersen
Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune
oddbjorn.andersen@bergen.kommune.no
945 27 376 / 55 56 63 22


Publisert: 03.11.2014
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor