Status for arbeidene i Markeveien

Nederst i Markeveien mot Torgallmenningen:
Gravearbeidet er ferdig. Resetting av gatestein er noe forsinket.

På fortau utenfor Markeveien 4 C:
Anleggsarbeidet har fått forsinket oppstart pga. at arbeidet ved Torgallmenningen har tatt lengre tid enn antatt. Ny oppstartsdato er 3. november. Arbeidene vil senest bli avsluttet 25. november.

Se for øvrig tidligere sak om anleggsarbeidene i Markeveien.

Kontaktperson

Ørjan Mjøs
Utbyggingsansvarlig, BIR Nett AS
orjan.mjos@bir.no


Publisert: 03.11.2014
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor