Kortvarig anleggsarbeid for plassering av bossnedkast i Markeveien og ved Torgallmenningen

BIR Nett AS skal utføre kortvarig anleggsarbeid ved følgende adresser:

  • På fortau utenfor Markeveien 4 C (Tidligst oppstart 10.10., senest avsluttet 31.10.)
  • Nederst i Markeveien, i overgangen mot Torgallmenningen (Tidligst oppstart 26.09., senest avsluttet 31.10.

Dessverre vil denne type aktivitet alltid medføre midlertidig omlegging av parkeringsplasser, varelevering og gangmønster. Vi har i tett samarbeid med entreprenøren utarbeidet en plan for å opprettholde og sikre myke trafikanter, biltrafikk og varelevering.

For næringsdrivende kan det være hensiksmessig å kontakte entreprenøren på stedet og informere om vareleveringsbehovet. Dette vil i størst mulig grad bli ivaretatt.

Vi håper på forståelse og at vi sammen kan bidra til smidighet ved utbyggingen av dette store miljøprosjektet i regi av BIR Nett og Bergen Kommune.

Bossnedkast

Kort om bossnettet

Bossnett er et rørbasert system for innsamling av avfall. I stedet for at kundene legger bosset i bosspann for henting en eller to ganger i uken, skal bosset kastes i nedkast direkte tilknyttet rør som ligger nedgravd i bakken. Bosset suges til en terminal der bosset presses i containere før transport til gjenvinning eller forbrenning (varmegjenvinning). Det skal etableres to ulike nett for stasjonert bossug i Bergen sentrum. Dette skal erstatte dagens system med bosspann og containere.

Leilighetene og avfallet som disse genererer, utgjør antall nedkastpunkt som må installeres. Med tett bebyggelse er det da noen som vil få nedkastene utenfor sin bygning og dermed en større servicegrad enn andre. Nedkastene blir ikke plassert slik at det hindrer allmenn ferdsel, varelevering eller rømning. Plasseringen er nøye vurdert i et samarbeid mellom vegholder, interne- og eksterne rådgivere samt retningslinjer for universell utforming.

Kontaktperson

Ørjan Mjøs
Utbyggingsansvarlig, BIR Nett AS
orjan.mjos@bir.no


Publisert: 25.09.2014
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor