Status for Graveklubbens arbeider før sommerferien

Skottesalen
Skottesalen

Skottesalen:

Nå er arbeidet startet i Skottesalen, nedkast for boss blir montert og grøften blir lukket før ferien. Etter planen starter entreprenøren resetting av stein rett etter ferien, altså mandag 4. august. Entreprenøren er forventet ferdig før september måned.

Nøstegaten 65:

Entreprenøren arbeider med rørspunt for å sikre grøft og nærliggende hus. Dette arbeidet er ferdig senest 4. juli og entreprenøren tar da ferie. Oppstart etter ferien er ca. 4. august, arbeidet er da utgraving og montering av nedgravd betongkum for bossnedkast. Entreprenøren er forventet ferdig før oktober måned.

Engen 6:

Entreprenøren forventer oppstart i begynnelsen av august. Entreprenøren er forventet ferdig før september måned.


Publisert: 23.06.2014
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor