Utbyggingen av bossnettet fortsetter på Nøstet

BIR Nett AS skal starte anleggsarbeid i Skottesalen og Nøstegaten, dette som et ledd i den pågående bossnett-utbyggingen i Bergen sentrum.

Litt om bossnettet

Bossnett er et rørbasert system for innsamling av avfall. I stedet for at kundene legger bosset i bosspann for henting en eller to ganger i uken, skal bosset kastes i nedkast direkte tilknyttet rør som ligger nedgravd i bakken. Bosset suges til en terminal der bosset presses i container før transport til gjenvinning eller forbrenning (varmegjenvinning). Det skal etableres tre nett for stasjonært bossug i Bergen sentrum. Disse skal betjene husholdningskunder og næringslivet mellom Nygårdstangen, Puddefjorden, Sandvikstorget og Stadsporten. Dette skal erstatte dagens system med bosspann og containere.

Arbeidene starter nå ved:

  • Skottesalen; i veibane og fortau utenfor nr. 16
  • Nøstegaten; gatetun mellom nr. 61 og 65

Vil vil gjøre det vi kan for å utføre anleggsarbeidet så skånsomt som mulig for grunneiere, beboere og næringsdrivende, men ber om forståelse for at det alltid vil være noen ulemper ved anleggsarbeid. Vi håper at vi sammen kan bidra til effektiv utførelse av denne historiske miljøsatsingen i Bergen by.

Før gravearbeidet kan starte utarbeides det en tilstandsrapport på noen av de tilstøtende bygningene. Det er ingeniør- og arkitektfirmaet Asplan Viak som utarbeider denne rapporten. De vil ta kontakt med de aktuelle husstandene fortløpende. Mange har allerede blitt kontaktet.

Utførende entreprenør etter anbudskonkurranse er Svein Boasson AS.

Oppstart vil skje når det foreligger godkjent gravemelding.

Kontaktperson

Ørjan Johan Mjøs, Utbyggingsansvarlig, BIR Nett AS, tlf. 994 44 535.


Publisert: 21.05.2014
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor