Deler av Skottegaten stenges for kjøring

I forbindelse med opprusting av gatedekke og fortau i Skottegaten blir det redusert kjørbar tilgjengelighet til området utenfor Vestre Holbergsallmenningen i perioden mandag 24. mars – lørdag 5. april.

 • Skottegaten stenges for kjøring mellom Vestre Holbergsallmenningen og Strangebakken.
 • Beboerne må selv velge om de vil kjøre til/fra området via andre gater enn Skottegaten, eller parkere andre steder i boligsone 5.
 • Store biler (herunder bossbiler) vil ikke kunne kjøre til/fra området nord for Vestre Holbergsallmenningen.
 • Brannbiler vil hele døgnet kunne kjøre inn i og gjennom det avstengte kvartalet, og således ha samme tilgjengelighet til området som i dag.
 • Skottegaten er åpen for kjøring i begge retninger mellom Vestre Murallmenningen og Vestre Holbergsallmenningen.
 • Fotgjengere og syklister kan bevege seg langs Skottegaten i hele gatens lengde.
 • Bosspann blir ikke tømt ved dagens hentepunkter nord for Vestre Holbergsallmenningen. Beboerne må selv plassere bosspann ved nye midlertidige hentepunkter (se kart).
  Boeboerne kan selv velge hvilket midlertidig hentepunkt de ønsker å benytte.
  Bosspann blir hentet til samme tidspunkt som før. For å sikre at et bosspann blir tømt, må det være plassert ved aktuelt hentepunkt senest kl. 06.30 hentedagen.
  Beboerne må bringe bosspannene med hjem igjen etter tømming.
 • Kunngjøring om tiltaket står i Bergens Tidende fredag 21/3 og mandag 24/3.
  I tillegg vil informasjonslapper vil bli lagt i postkasser (der disse er tilgjengelig) eller festet på inngangsdører.

Kontaktpersoner

Byggherre Oddbjørn Andersen Bergen kommune, VA-etaten Tlf. 94 527 376
Byggeleder Bjørn Milde Asplan Viak AS Tlf. 913 83 545
Ansvarlig entreprenør Tore Gallefoss Fyllingen Maskin AS Tlf. 957 08 157
Ansvarlig på stedet Tore Gallefoss Fyllingen Maskin AS Tlf. 957 08 157

Kart over området

Kart

Se for øvrig tidligere saker om den siste arbeidsfasen i Skottegaten:
03.03.14: Skottegaten rustes opp
07.02.14: Ny forlenget arbeidsperiode i Skottegaten
29.01.14: Permanent skilting i Skottegaten
13.12.13: Forlenget arbeidsperiode i Skottegaten
08.11.13: Ny trafikkomlegging i Skottegaten


Publisert: 19.03.2014
Oppdatert: 20.03.2014
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor