Ny forlenget arbeidsperiode i Skottegaten

Arbeidene som etter planen skulle avsluttes i utgangen av februar, vil nå fortsette frem til påske.

Mye ekstraarbeider har ført til mer overflatearbeid i Skottegaten. Kulden som har vært i Bergen i januar har forsinket disse arbeidene. Det er derfor oppstått behov for å forlenge arbeidsperioden frem til påske, dvs. frem til fredag 11. april 2014.

Gatedekket skal fornyes helt ut til Vestre Holbergsallmenningen. Det må dessuten utføres noen etterarbeider med legging av fiberkabler i krysset Skottegaten / Vestre Murallmenningen, i området der det det ble gravd i første fase av arbeidene i Skottegaten.

Arbeidene er så enkle og avgrenset at de ikke medfører noen reell ulempe for kjørende eller gående trafikk. Fotgjengere som går langs bygningsfasaden mot Vestre Murallmenningen, henvises til å gå ut i gaten nå arbeidsområdet passeres.

Se for øvrig tidligere saker om den siste arbeidsfasen i Skottegaten:
29.01.14: Permanent skilting i Skottegaten
13.12.13: Forlenget arbeidsperiode i Skottegaten
08.11.13: Ny trafikkomlegging i Skottegaten

Kontaktpersoner

Byggherre: Oddbjørn Andersen, Bergen kommune, VA-etaten, tlf: 945 27 376.
Ansvarlig på stedet: Tore Gallefoss, Fyllingen Maskin AS, tlf: 957 08 157.


Publisert: 07.02.2014
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor