Permanent skilting i Skottegaten

Gravearbeidene i Skottegaten nærmer seg nå sin avslutning. Etter en lang anleggsperiode med midlertidig skilting og parkeringsregulering, skal nå permanente skilt på plass i gaten.

Permanente skilt settes opp kvartalsvis etter hvert som gravearbeidene avsluttes.

Det er et krav fra Brannvesenet at man skal ha et høyt beredskapsnivå i Skottegaten og tilstøtende smau og sidegater. Det er svært viktig at brannbiler har god fremkommelighet i området, hele året. Tilkomst til bygninger, også under snørike vinterforhold, har høyeste prioritet.

Det er derfor lagt opp til en permanent parkeringsskilting som både gir beboerne i området et visst antall beboerparkeringsplasser, men som også sikrer best mulig at brannvesenet kan utføre sine oppgaver ved eventuell brann i området.

Permanent skiltplan er vedtatt av Politiet (se skiltplan og vedtak).

Dette innebærer at det nå blir en noe mer restriktiv parkeringsskilting enn det var for et år siden. Samlet sett vurderer man at dette likevel klart må være i beboernes egen interesse.


Publisert: 29.01.2014
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor