Forlenget arbeidsperiode i Skottegaten

Arbeidene som etter planen skulle avsluttes i desember, vil nå fortsette frem til utgangen av februar 2014.

Grunnen til forlengelsen er tilleggsarbeid med bredbåndsgrøfter, forlengelse/skifting av vannledning m.m.

Dagens anleggsområde vil dermed bestå i noen måneder til, og den midlertidige trafikkreguleringen forlenges tilsvarende.

Se for øvig tidligere nyhetssak med kart over området.

Kontaktperson

Ansvarlig på stedet: Tore Gallefoss, Fyllingen Maskin AS, tlf: 957 08 157.


Publisert: 13.12.2013
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor