Nytt arbeidsområde og kjøremønster i Rosenbergsgaten

Arbeidene i Rosenbergsgaten fortsetter, og i ukene fremover vil nye endringer finne sted.

Dagens situasjon

Rosenbergsgaten, fra Sigurds gate til Olav Kyrres gate, er stengt for gjennomkjøring. Gaten er også stengt fra Magnus Barfots gate til Sydneskleiven.

Julen 2013

Rosenbergsgaten vil fortsatt være stengt fra Magnus Barfots gate til Sydneskleiven, men krysset mot Olav Kyrres gate vil nå være åpent for trafikk.

De to kartene under viser dagens situasjon og hvordan anleggsområdet vil være i juleferien.

NB. Grunnet signalfeil på kabler i krysset Olav Kyrres gate – Rosenbergsgaten blir anleggsområdet i julen ikke som først antatt. Det vil være mulig å kjøre igjennom krysset, dvs. opp og ned Olav Kyrres gate, men ikke inn i Rosenbergsgaten fra denne siden. Rosenbergsgaten vil m.a.o. fremdeles være stengt fra Olav Kyrres gate til Sigurds gate.

Vi beklager dette.

Videre informerer vi om at anleggsentreprenøren vil gå daglige, rutinemessige runder på anlegget hver dag i hele julen.

Ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år.

Anleggsområde og kjøremønster pr. 12.12.13


Kart 12.12.13

Anleggsområde og kjøremønster i julen 2013

NB. Grunnet signalfeil på kabler i krysset Olav Kyrres gate – Rosenbergsgaten blir anleggsområdet i julen ikke som først antatt. Det vil være mulig å kjøre igjennom krysset, dvs. opp og ned Olav Kyrres gate, men ikke inn i Rosenbergsgaten fra denne siden. Rosenbergsgaten vil m.a.o. fremdeles være stengt fra Olav Kyrres gate til Sigurds gate.


Kart julen 2013

Kontaktperson

Ørjan Mjøs, e-post: orjan.mjos@bir.no


Publisert: 12.12.2013
Oppdatert: 20.12.2013
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor