90.000 bergensere rammes av gravearbeid

90.000 av de bergenserne som kjører bil eller buss i sentrum opplever at gravearbeidene der er til ulempe for dem. Det viser en undersøkelse Respons Analyse har gjort for Graveklubben.

Undersøkelsen, som ikke omfatter gravearbeid i regi av Bybanen, avdekker at over halvparten av de spurte ikke har sett informasjon om gravearbeid i sentrum. Vurderingen av kvaliteten på informasjonsarbeidet er sammensatt med en overvekt av dem som er kritiske.

– Ikke hoppe i taket
31 prosent av de spurte mener de er dårlig informert, mens 24 prosent mener de er godt informert. Seniorkonsulent Idar Eidset i Respons Analyse mener undersøkelsen avdekker et informasjonsbehov.

– Vår undersøkelse viser at informasjonen ikke har nådd så godt ut. Ser vi bort fra de som svarer ”verken eller”, er det flere som mener de er dårlig informert enn godt.

Blant dem som har fått med seg at det er drevet informasjonsarbeid om gravingen, er det flere som er fornøyde enn misfornøyde. Likevel mener Eidset det fortsatt er mye å gå på.

– Dette er ikke noe å hoppe i taket for. Når hver fjerde av de som har sett informasjon, mener dette har vært for dårlig, og ytterligere en tredel mener det har vært verken godt eller dårlig, så har en et potensial for forbedring.

Skal bli bedre
– Vi visste at informasjonsarbeidet ikke hadde vært godt nok. Det er grunnen til at vi nå gjør en rekke forbedringer, sier utbyggingssjef Terje Strøm i BKK Varme AS. Hans selskap utgjør sammen med BKK Nett AS, BossNett AS, Telenor og Vann- og avløpsetaten i Bergen den såkalte Graveklubben. Disse samordner graveinnsatsen sin i sentrum for å minske ulempene og redusere utgiftene.

Foruten nettsiden, som blir plattformen i informasjonsarbeidet, er det laget et varslingssystem som gjør at all oppdatering av gravekart og annen graveinformasjon når BA, BT, NRK Hordaland, Radio 1, NRK Trafikk P4. I tillegg varsles alle de store transportvirksomheten i Bergen som Bring, Tide, Bergen Taxi, Norgestaxi med mer, slik at disse kan oppdatere sine sjåfører. Næringsdrivende og alle hoteller i Bergen varsles gjennom egne kanaler.

– Dette kommer i tillegg til den informasjonen vi har drevet til nå med brev, brosjyrer, nabomøter, annonser og pressemeldinger, sier Strøm.

Mange vet ikke
Undersøkelsen til Respons avdekker flere kunnskapshull. At svært kjenner til Graveklubben er en sak. 94 prosent av de spurte har ikke hørt om denne konstellasjonen.

Her er flere tall fra undersøkelsen:

  • 115.000 bergensere over 18 år kjører med bil eller buss i sentrum en eller flere ganger i uken
  • 35.000 bergensere kjører daglig i Bergen
  • 90.000 av dem som kjører med bil/buss i sentrum opplever gravearbeidene å være til ulempe
  • 56% av de spurte sier de ikke har sett informasjon om gravearbeid
  • 24% mener de er svært godt eller godt informert om gravarbeidet (Fordeling 3 og 21 prosent)
  • 31% mener de er ganske dårlig eller svært dårlig informert om gravearbeidet. (Fordeling 20 og prosent)
  • 41% vet at det legges ned vann- og avløpsrør i sentrumsgatene
  • 43% vet ikke hvorfor det graves
  • 15% har ikke lagt merke til at det graves i sentrum
  • Undersøkelsen omfatter 600 bergensere og er tatt opp 15. – 18. september.

Mer informasjon:
Hele rapporten til Respons


Publisert: 22.10.2009
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor