Møhlenpris

Pågående arbeid: Olaf Ryes vei, Ole Vigs gate, Professor Hansteens gate, Welhavens gate, Wolffs gate, Zetlitz' gate.

Her skal vann- og avløpsrør skiftes, og det legges ned fjernvarmerør, bossnett og strømkabler.

Kart: Klikk på de markerte gatene for mer informasjon.

Pågående gravearbeid    
Planlagt gravearbeid    


BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor