Nordnes del 2

Planlagt arbeid: C. Sundts gate, Haugeveien, Nordnesbakken.

Vann- og avløpsrør skal skiftes, og det legges ned bossnett.

Kart: Klikk på de markerte gatene for mer informasjon.

Pågående gravearbeid    
Planlagt gravearbeid    


BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor