Sydneshaugen/Dragefjellet/Dokkebakken

Planlagt arbeid: Bohrs gate, Dokkebakken, Dokken, Dokkeveien, Ivar Aasens gate, Magnus Barfots gate, Sydneshaugen, Sydnesplassen, Vestre Torggaten, Vinjes gate, Øysteins gate.

Prosjekt "Dragefjellet"

Forventet oppstart: Første kvartal 2018.

Bossnett etableres, og strømkabler fornyes. Vannrør skal skiftes i Dokkeveien. Privat reguleringsplan for Your Street realiseres kanskje med prosjektet. Bergens Elektriske Sporvei etablerer trikkespor for museumstrikken i Øysteins gate.

Les brev (13.06.17) til beboerne i området.

Presentasjoner (PDF) fra informasjonsmøtet 15.06.17.

Prosjekt "Dokkebakken"

Forventet oppstart: Første kvartal 2018.

Her skal det kun etableres bossnett.

Varighet: Ca. 1 år.

Les brev (16.08.17) til beboerne i området.

Presentasjoner (PowerPoint) fra informasjonsmøtet 24.08.17.

Kart: Klikk på de markerte gatene for mer informasjon.

Pågående gravearbeid    
Planlagt gravearbeid    


BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor