Sydneshaugen/Dragefjellet/Dokkebakken

Pågående arbeid: Bohrs gate, Magnus Barfots gate.
Planlagt arbeid: Dokkebakken, Dokken, Dokkeveien, Ivar Aasens gate, Sigurds gate, Sydneshaugen, Sydnesplassen, Vestre Torggaten, Vinjes gate, Øysteins gate.

Prosjekt "Dragefjellet"

Faseplan fra entreprenør (endringer kan forekomme)
Fase 1. Uke 7–20: Bohrs gate, Sigurds gate og Vestre Torggaten.
Fase 2. Uke 7–17: Magnus Barfots gate og Øysteins gate.
Fase 3. Uke 9–15: Sydneshaugen.
Fase 4. Uke 17–26: Øysteins gate og Sigurds gate.
Fase 5. Uke 15–34: Dokkeveien.
Fase 6. Uke 26–41: Ivar Aasens gate og Vinjes gate.
Fase 7. Uke 41–51: Sydnesplassen.
Kart med oversikt over fasene (pdf)

Bossnett etableres, og strømkabler fornyes. Vannrør skal skiftes i Dokkeveien. Bergens Elektriske Sporvei etablerer trikkespor for museumstrikken i Øysteins gate.

Dokkeveien – forprosjekt gateopprusting:
"Old street with new impact" (det bearbeidede vinnerforslaget av konkurransen "Your Street")

  • Brev til beboerne i området, datert 13.06.17.
  • Presentasjoner (pdf) fra informasjonsmøtet 15.06.17.

Prosjekt "Dokkebakken"

Forventet oppstart: Første kvartal 2018.

Her skal det kun etableres bossnett.

Varighet: Ca. 1 år.

  • Brev til beboerne i området, datert 16.08.17.
  • Presentasjoner (PowerPoint) fra informasjonsmøtet 24.08.17.

Kart: Klikk på de markerte gatene for mer informasjon.

Pågående gravearbeid    
Planlagt gravearbeid    


BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor