Dragefjellet/Sydneshaugen

Pågående arbeid: Magnus Barfots gate, Sigurds gate, Sydneshaugen, Vestre Torggaten, Øysteins gate.
Planlagt arbeid: Dokkeveien, Ivar Aasens gate, Sydnesplassen, Vinjes gate.

Prosjekt "Dragefjellet"

Faseplan fra entreprenør
Fase 1. Uke 7–37: Vestre Torggaten.
Fase 2. Uke 7–28: Magnus Barfots gate og Øysteins gate.
Fase 3. Uke 9–28: Sydneshaugen.
Fase 4. Uke 31–40: Øysteins gate og Sigurds gate.
Fase 5. Uke 26–44: Dokkeveien.
Fase 6. Uke 39–51: Ivar Aasens gate og Vinjes gate.
Fase 7. Uke 1–12 i 2019: Sydnesplassen.

Kart med oversikt over fasene (pdf)

Fasene er planlagt utført i de oppgitte tidsrom. Endringer kan forekomme.

Vedrørende fotgjengere
Vi vil til enhver tid sørge for fremkommelighet for beboere i området, samt etablere gode gjennomgangsmuligheter for øvrige myke trafikkanter der dette lar seg gjøre.

Bossnett etableres, og strømkabler fornyes. Vannrør skal skiftes i Dokkeveien. Bergens Elektriske Sporvei etablerer trikkespor for museumstrikken i Øysteins gate.

Dokkeveien – forprosjekt gateopprusting:
"Old street with new impact" (det bearbeidede vinnerforslaget av konkurransen "Your Street")

  • Brev til beboerne i området, datert 13.06.17.
  • Presentasjoner (pdf) fra informasjonsmøtet 15.06.17.

Kart: Klikk på de markerte gatene for mer informasjon.

Pågående gravearbeid    
Planlagt gravearbeid    


BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor