Vannsperring i området Dokken fredag 27. april

Det vil bli foretatt vannstenging i morgen fredag 27.04.18 fra kl. 09.00. Arbeidet forventes ferdig innen kl. 15.00.

Bergen Vann har også sendt ut varsel på sms til registrerte beboere. Les melding.

Tips ved vannstenging

Ved varslet vannstenging, fyll gjerne opp vann slik at dere har vann til forbruk.

Når vannet er tilbake kan det være misfarget. Skyll da godt ut på egen kaldtvannskran, fortrinnsvis på laveste punktet i huset. Rengjør siler om nødvendig og spyl grundig med kaldt vann til vannet blir klart.

Se for øvrig tidligere saker om arbeidene i dette området:
23.04.18: Fremdriftsplan for prosjekt "Dokkebakken"
21.08.17: Orientering om utbygging av bossnett i Dokken og Dokkebakken

Kontaktinformasjon

BIR Nett v/Carl Fredrik Nødtvedt
carl.noedtvedt@bir.no
928 52 675


Publisert: 26.04.2018
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor