Fremdriftsplan for prosjekt "Dokkebakken"

Plankart med oversikt over de ulike fasene

Se for øvrig tidligere nyhetssak om arbeidene i dette området:
21.08.17: Orientering om utbygging av bossnett i Dokken og Dokkebakken

Kontaktinformasjon

BIR Nett v/Carl Fredrik Nødtvedt
carl.noedtvedt@bir.no
928 52 675


Publisert: 23.04.2018
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor