Utbyggingen av bossnettet i Marken fortsetter

Vi startet anleggsarbeidet i noen av sidegatene i Marken våren 2017. Nå gjenstår kun grøften fra Veversmauet til Peter Motzfeldts gate.

Planlagt oppstart er mandag 8. jamuar, og anlegget skal være ferdigstilt til medio mars.

Dette er et svært krevede anleggsarbeid med både mange næringsdrivende og gående i gaten. Vår utførende entreprenør gjør sitt ytterste for å gjennomføre anleggsarbeidet så skånsomt som mulig, men dessverre er det slik at anleggsarbeid har en negativ påvirkning på omgivelsene.

Arbeidet utføres i tett dialog og samarbeid med Bergen Brannvesen og andre uttrykningsetater. Det vil være tilkomst til alle dører til enhver tid. Varelevering klarer vi også å opprettholde, men vi anbefaler at transportøren tar kontakt med utførende entreprenør som sammen koordinerer.

Selve bossnettet i dette området skal gå til Nygårdstangen, og vi forventer at bossnettet kan settes i drift høsten 2020.

Marken

Klikk på kartet for større versjon (pdf)

Se for øvrig tidligere saker om arbeidene i dette området:
30.05.17: Oppstart av anleggsarbeid i Veversmauet
14.05.17: Oppstart av anleggsarbeid i Grønnegaten
08.05.17: Anleggsarbeid i Veversmauet og Grønnegaten

Kontaktinformasjon

Prosjektledelse: BIR Nett AS v/ Ørjan Mjøs
orjan.mjos@bir.no
994 44 535 / 55 27 77 00


Publisert: 03.01.2018
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor