Oppstart av anleggsarbeid i Veversmauet

Arbeidene starter 30. mai 2017 og er forventet ferdig i september.

Det vil bli nytt kjøremønster til private parkeringsplasser. Det blir opprettholdt kjørbar adkomst for Bergen Brannvesen, denne må også benyttes for tilkomst til private biler. Det vil bli skiltet.

Ny henteplass for bosspann – spannene må trilles ut til Tverrgaten eller Marken.

Det vil til enhver tid være tilkomst til alle bygg for gående. Tilkomsten kan bli annerledes, men skal være ivaretatt. Varelevering til alle butikker skal vi få inn og ut, men vi oppfordrer til å kontakte utførende entreprenør for å tilpasse hver enkel situasjon. Utførende entreprenør, Drange Maskin, er løsningsorienter og det forventes et godt samarbeid med omgivelsene.

Veversmauet - fase 1
Fase 1

Se for øvrig tidligere saker om arbeidene i dette området:
14.05.17: Oppstart av anleggsarbeid i Grønnegaten
08.05.17: Anleggsarbeid i Veversmauet og Grønnegaten

Kontakt

Ørjan Mjøs
orjan.mjos@bir.no
99 444 535


Publisert: 30.05.2017
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor