Orientering om planlagt fornying av infrastruktur på Møhlenpris

Prosjektorganisasjonen ønsker grunneiere, beboere og næringsdrivende velkommen til informasjonsmøte mandag 6. februar kl. 18.00 til 19.00 i kantinen på Rådhuset 1. etg.

På møtet vil dere få informasjon om prosjektgjennomføringen, og hvordan anleggsarbeidene vil påvirke din hverdag.

Prosjektets omfang

  • Vann- og avløpsetaten skal fornye offentlig vannledningsnett og endre struktur for overvann og avløp.
  • Etablere ny infrastruktur for BIR Nett, bossnettledninger med tilhørende nedkastpunkt og installasjoner.
  • Etablere ny infrastruktur for BKK Varme, fjernvarmeledninger med tilhørende installasjoner.
  • Fornye el-kabler for BKK Nett.
  • Etablere mobilpunkter, med ladestasjoner for elbil, sykkelparkering og plasser for bildelering.

Prosjektet bygges ut i faser, som presenteres på informasjonsmøtet.

Oversikt over det kommende anleggsområdet og informasjon om bossnettet finnes på prosjektets soneside.

Program

  • Hva er Graveklubben?
  • BIR Nett presenterer din nye bossnetthverdag. Les mer om bossnettet på www.bir.no/bossnett
  • Presentasjon av fremdrift, trafikkavvikling og generelt om anleggsarbeidet
  • Informasjon til huseiere om vann, avløp og strøm
  • Spørsmål fra salen

Det anbefales å sende inn spørsmål på e-post til undertegnede før møtet og disse vil bli besvart i plenum. Avslutningsvis vil det også bli anledning til å stille spørsmål.

Generell info om Graveklubben

Graveklubben er et samarbeidsprosjekt mellom alle etater og aktører som utfører gravearbeid i sentrumsgatene. Graveklubben samordner gravearbeidet for å redusere ulempene for beboere, næringsliv og trafikanter.

Vi håper på godt oppmøte og ser frem til et godt samarbeid i prosessen fremover.

Informasjon for huseiere

BIR Nett AS vil på vegne av Graveklubben gjennomføre tilstandsregistreringer av bygningene på Møhlenpris. Bygget besiktes inn- og utvendig av en fagmann som utarbeider en enkel rapport. Det er fortrinnsvis kjellere og lokaler på bakkeplan/første etasje som vil bli registrert. Du som huseier vil i tiden fremover bli kontaktet om dette. Det skal også settes ut setningsmålinger på utvalgte bygninger. Arbeidet med registreringen vil ha fortløpende oppstart og pågå i forkant av de forskjellig anleggsfasene.

Tilstandsregistreringen vil bli utført av BIR Nett AS ved:
Rådgiver Svein Koldingsnes
Mob.nr. 958 65 257
E-post: svein.koldingsnes@bir.no

Dersom huseier har behov for å øke kapasiteten på strømnettet til huset, eller av andre årsaker ønsker å fornye ledningsnettet, er det også gunstig å utføre dette i forbindelse med Graveklubben sitt prosjekt.

Huseiere har mulighet til å forespørre pris på utførelse av denne type arbeid. Dette gjelder kun boliger som befinner seg ved anleggsområdet.

Spørsmål angående strømforsyning og kapasitetsvurdering rettes til BKK Nett ved:
Jon-Bjarte Carlsen
tlf. 55 12 71 42
E-post: Jon-Bjarte.Carlsen@bkk.no

Prosjektet ledes av undertegnede, ta gjerne kontakt ved spørsmål.

Med vennlig hilsen

Carl Fredrik Nødtvedt v/ BIR Nett, på vegne av Graveklubben
E-post: carl.noedtvedt@bir.no
Tlf. 92 85 26 75 / 815 33 030

Se for øvrig tidligere sak om de planlagte arbeidene i disse gatene:
24.05.16: Orientering om fornying av infrastruktur på Møhlenpris

I etterkant av orienteringsmøtet


Publisert: 22.01.2017
Oppdatert: 10.02.2017
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor