Status Neumanns gate-prosjektet

Arbeidene i Neumanns gate-prosjektet skrider fremover.

Sigurds gate og deler av Neumanns gate

Fredag 17.06.16 åpnet Sigurds gate og deler av Neumanns gate med nytt gatedekke og nye fortau. Kjøremønstre her blir innkjøring fra Håkonsgaten med utkjøring via Vestre Torggaten.

Neumanns gate
Neumanns gate

Sigurds gate
Sigurds gate

Neumanns gateNeumanns gate


Sverres gate

I Sverres gate er all infrastruktur i bakken etablert. Overflatearbeidene er kommet godt i gang på fortau.

Sverres gate
Sverres gate


Teatergaten kommunal del

Overflatearbeidene på fortauene har startet.

Teatergaten
Teatergaten


Neumanns gate fremfor Magnus Barfot kino

Graving og etablering av infrastruktur pågår.

Neumanns gate
Neumanns gate


Det vil pågå overflatearbeider i enkelte faser gjennom hele ferien.

Se for øvrig tidligere saker om Neumanns gate-prosjektet:
29.04.16: Utvidelse av graveområdet på Engen
31.03.16: Endret kjøremønster i Teatergaten
09.03.16: Status for Neumanns gate-prosjektet
03.02.16: Status for arbeidene i Neumanns gate med sidegater
28.08.15: Trafikkomlegging i Neumanns gate med sidegater
05.08.15: Det nærmer seg oppstart for Neumanns gate-prosjektet
16.03.15: Forprosjektet for gateopprustning av Neumanns gate med tverrgater sendt på høring
05.02.15: Neumanns gate-prosjektet ytterligere utsatt
03.11.14: Neumanns gate-prosjektet utsatt
05.08.14: Neumanns gate med sidegater snart ferdig prosjektert

Kontaktperson

Prosjektleder Oddbjørn Andersen
Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune
oddbjorn.andersen@bergen.kommune.no
945 27 376 / 55 56 63 22


Publisert: 20.06.2016
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor