Trafikkomlegging i Neumanns gate med sidegater

I forbindelse med legging av rør for fjernvarme, bossug, vann, avløp, kabelanlegg og opprusting av gaten, skal det graves i Neumanns gate, samt sidegatene Vestre Torggaten, Sigurds gate, Sverres gate og Teatergaten fra 31. august 2015.

Dette medfører:

  • Neumanns gate stenges mellom Sigurds gate og Vestre Torggaten, og mellom Teatergaten og Sverres gate.
  • Sigurds gate stenges mellom Håkonsgaten og Neumanns gate.
  • Magnus Barfots gate stenges mellom Vaskerelven og Neumanns gate.
  • Kjøreretningen i Vestre Torggaten endres. Utkjøring blir i Vaskerelven. Trafikken begrenses til varelevering og kjøring til eiendommene.
  • Kjøreretningen i Sigurds gate endres mellom Vaskerelven og Neumanns gate.

Bergen kommune ved Vann- og avløpsetaten har inngått avtale med Skadedyrservice AS mot bekjempelse av rotter og mus i forbindelse med arbeidene i Neumanns gate-prosjektet.

Les varsel fra Skadedyrservice om tiltak mot rotter og mus.

Kart over området:
Neumanns gate
Klikk for større bilde

Se for øvrig tidligere saker om Neumanns gate-prosjektet:
05.08.15: Det nærmer seg oppstart for Neumanns gate-prosjektet
16.03.15: Forprosjektet for gateopprustning av Neumanns gate med tverrgater sendt på høring
05.02.15: Neumanns gate-prosjektet ytterligere utsatt
03.11.14: Neumanns gate-prosjektet utsatt
05.08.14: Neumanns gate med sidegater snart ferdig prosjektert

Kontaktperson

Prosjektleder Oddbjørn Andersen
Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune
oddbjorn.andersen@bergen.kommune.no
945 27 376 / 55 56 63 22


Publisert: 28.08.2015
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor