Status for Graveklubbens arbeider sommeren 2015

Møhlenpris

Oppstart for gravearbeidet i Jekteviken vil finne sted i løpet av 2015. Området består av 2 traseer, en opp Jekteviksbakken og inn Dokken, den andre fra Bergen Havns område ved gassverkbygget via O.J. Brochs gate til Møhlenpris.

Prosjekteringen er i full gang for videreføringen av traseen til Møhlenpris, og videre utbygging av området. Oppstart for gravearbeidet i dette området er usikker, antakeligvis våren 2016. Dette er et stort område med mye som skal bygges, så anleggsaktiviteten vil pågå ut i 2017.

Syndeskleiven

Anleggsarbeid er ferdig i begynnelsen av juli, det gjenstår montering av en kum som blir utført etter sommerferien.

Strangehagen

Anleggsarbeidet er i hovedsak ferdig. Det gjenstår mindre arbeid med vedlikehold og oppgradering av vannledning.

Vestre Murallmenningen

Nedstigningstårn til Klostergarasjen: Ferdigstillelse i begynnelsen av juli 2015.

Christian Michelsens gate – Valkendorfsgaten

Oppstart august 2015

Teatergaten

Fra krysset Jonsvollsgaten til Kalmarhuset: Ønsket oppstart høst 2015.

Øvre Ole Bulls plass

Ferdigstillelse i begynnelsen av juli 2015.

Engensenteret

Ønsket oppstart august 2015, anleggstid ca. 5 uker.

Rosenbergsgaten til Professor Keysers gate

Ønsket oppstart august 2015.

C. Sundts gate

Anleggsarbeid pågår nå og åpne grøfter ferdigstilles til fellesferien. Anleggsarbeidet starter opp igjen i begynnelsen av august og har en forventet varighet til september 2015.

Østre Murallmenningen

Anleggsarbeid pågår nå og åpne grøfter ferdigstilles til fellesferien. Anleggsarbeidet starter opp igjen i begynnelsen av august og har en forventet varighet til september 2015.


Publisert: 01.07.2015
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor