Ny trafikkomlegging i Rosenbergsgaten – Olav Kyrres gate

I forbindelse med legging av rør og kabler for BKK Nett, Bergen Kommune Vann- og avløpsetaten, Trafikketaten og BossNett, blir krysset Olav Kyrres gate – Rosenbergsgaten midlertidig stengt for trafikk fra onsdag 2. oktober 2013.

Det er ny informasjon om grunnforholdene som gjør at hele krysset må stenges. Derfor har det ikke vært mulig å informere før nå.

  • Det vil ikke være kjørbar ankomst for private biler (se kartet under).
  • Det vil være mulig for fotgjengere å passere anleggsområdet.
  • Det er lagt til rette for at utrykningskjøretøy kan passere anlegget og får den nødvendige tilkomsten Bergen Brannvesen krever.

Det forventes at anleggsperioden i krysset vil være over i løpet av oktober måned.

NB. Arbeidet i krysset Olav Kyrres gate har tatt lengre tid enn først antatt. Entreprenøren må lukke igjen grøften i flere omganger pga. at installasjoner i grunnen ligger i flere høyder.

Kart over området:

Kart

Kontaktperson

Ørjan Mjøs, e-post: orjan.mjos@bir.no


Publisert: 01.10.2013
Oppdatert: 08.11.2013
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor